Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: toukokuu 2018

Henkilötietojesi rekisterinpitäjän ominaisuudessa ResMed Finland Oy, Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, info@resmed.fi, haluamme kertoa sinulle, kuinka käsittelemme vastaanottamiamme, sinua koskevia henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoja oikeuksistasi sekä tietosuojakäytännöistä, joita sovellamme tietojesi käsittelyyn. Se on voimassa, kun tilaat UniKlubin uutiskirjeen (www.uniklubi.fi).

Jos käytät muita ResMedin tuotteita ja palveluita, henkilötietojesi käsittelyyn saatetaan soveltaa myös muita tietosuojaselosteita.

Napsauta alla olevia otsikoita saadaksesi lisätietoa kustakin näistä aiheista.

 1. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja kuinka keräämme niitä?
 2. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi?
 3. Kuinka suojaamme henkilötietojasi?
 4. Keiden kanssa jaamme henkilötietojasi?
 5. Missä henkilötietojasi säilytetään ja käsitellään?
 6. Millä perusteella käytämme henkilötietojasi?
 7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
 8. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi.
 9. Lapsia koskevat henkilötiedot.
 1. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja KUINKA KERÄÄMME NIITÄ?

Keräämme UniKlubin uutiskirjeen tilaajana sinulta seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • uutiskirjeen tilauspäivä

Tiettyjen verkkosivustoillamme ja mobiilisovelluksissamme käytettyjen tekniikoiden avulla keräämme sinusta myös muita tietoja evästekäytäntömme mukaisesti.

 1. MIHIN TARKOITUKSIIN käytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme tietojasi

 • toimittaaksemme sinulle UniKlubin uutiskirjeen ja
 • suorittaaksemme tilastollisia analyysejä, kyselyitä ja markkinatutkimuksia parantaaksemme uutiskirjettämme ja muita tuotteitamme ja palveluitamme sekä kehittääksemme uusia, sisältäen verkkosivustojemme kehittämisen.
 1. Kuinka suojAAmme henkilötietojasi?
 • Käytämme useita eri turvallisuus- ja tietosuojamenettelyjä tietojesi suojaamiseksi ja noudattaaksemme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Sinun on syytä huomata, että käyttämistämme turvatoimista huolimatta internetin kautta siirrettyjen tietojen turvallisuutta ei voida koskaan taata täysin.
 1. Keiden kanssa jaamme henkilötietojasi?
 • Jaamme henkilötietojasi ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja vain siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sallii
 • Saatamme jakaa henkilötietojasi ResMedin sisaryhtiöiden tai tytäryhtiöiden kanssa sekä minkä tahansa ResMedin omistaman ja hallitseman yhtiön kanssa
 • Saatamme jakaa henkilötietojasi, jos ResMedin liiketoiminta siirretään kokonaan tai osittain fuusion, yhtiön omaisuuden myynnin tai muun syyn johdosta
 • Saatamme jakaa henkilötietojasi rajoitetuissa tilanteissa valvotulla ja turvallisella tavalla konsernin ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden sekä palveluntarjoajien kanssa, jotka toimittavat palvelumme osia puolestamme. Näitä henkilötietojen käsittelijöitä ja palveluntarjoajia velvoitetaan sopimusperusteisesti säilyttämään henkilötietosi luottamuksellisina ja käyttämään henkilötietojasi ainoastaan suorittaakseen niitä palveluita, joita olemme palkanneet heitä toimittamaan. He eivät saa käyttää henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen. Käytämme kolmannen osapuolen henkilötietojen käsittelijöitä ja palveluntarjoajia seuraaviin tarkoituksiin:
 • tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen
 • markkinointiin
 • tekniseen tukeen
 1. SIIRRETÄÄNKÖ henkilötietojasi eta-ALUEEN ULKOPUOLELLE?

Jotta olisi mahdollista tuottaa palveluitamme ja tuotteitamme, saattaa olla tarpeen, että henkilötietoihisi on pääsy sen oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelta, jossa olet ne toimittanut tai että ne siirretään sen oikeudenkäyttöalueen ulkopuolelle, jossa olet ne toimittanut. Tähän saattaa sisältyä henkilötietojesi siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA:n) sisäiseltä alueelta ETA-alueen ulkopuolelle tai ETA-alueen ulkopuolelta ETA-alueen sisäiselle alueelle. Katso kohta ”Keiden kanssa jaamme henkilötietojasi?” saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka henkilötietojasi jaetaan muiden ResMedin yksiköiden ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa.

Jos henkilötietoihisi on pääsy ETA-alueen ulkopuolelta tai ne siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, käytämme asianmukaisia toimia varmistaaksemme, että henkilötietosi säilyvät suojattuina ja turvassa sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. EU:n vakiosopimuslausekkeet ovat voimassa kaikkien henkilötietoja jakavien ja käsittelevien ResMedin yksiköiden välillä.

Jos konsernin ulkopuoliset palveluntarjoajat käsittelevät (meille palveluita tarjotessaan) henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolella, sisältää niiden kanssa tekemämme kirjallinen sopimus asianmukaiset toimet (yleensä vakiosopimuslausekkeet).

Euroopan komissiolla on valta määrittää, tarjoaako ETA-alueen ulkopuolinen valtio riittävän tietosuojan tason, jos henkilötietoja käsitellään kyseisessä valtiossa. Luotamme Euroopan komission Kanadaa koskevaan riittävyyspäätökseen.

 1. Millä perusteella käytämme henkilötietojasi?

Käytämme henkilötietojasi seuraavilla perusteilla:

 • suorittaaksemme sopimusvelvoitteemme, kuten tilatun uutiskirjeen toimittaminen
 • oikeutetut etumme, jotka perustuvat asiakkuuteesi.
 1. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

 Säilytämme henkilötietojasi:

 • siihen saakka kun lopetat UniKlubin uutiskirjeen tilauksen.
 1. Mitkä ovat HENkilötietojeN käsittelyyn LIITTYVÄT OIKEUTESI?

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ja muu sovellettava tietosuojalainsäädäntö määrittävät rekisteröidyille tietyt oikeudet.

Sinulla on oikeus pyytää jäljennös säilyttämistämme henkilötiedoista. Sinulla on myös oikeus:

 • pyytää tietojesi oikaisua
 • tietyissä tilanteissa vaatia tietojesi poistamista.
 • tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • joissakin tapauksissa pyytää sinuun liittyvien henkilötietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on myös oikeus jättää valitus ResMedin suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä paikalliselle valvontaviranomaiselle.

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä tai jos olet antanut suostumuksesi käsittelyyn, mutta haluat myöhemmin peruuttaa sen, kunnioitamme valintaasi oikeudellisten velvoitteidemme mukaisesti.

Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä info@resmed.fi tai noudattamalla jokaiseen lähettämäämme uutiskirjeeseen sisällytettyjä ohjeita tilauksen peruuttamiseksi.

Meidän on varmistuttava siitä, että henkilötietosi ovat oikeita ja ajantasaisia. Tästä syystä pyydämme sinua ilmoittamaan henkilötietojesi muutoksista sähköpostitse osoitteeseen info@resmed.fi.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä info@resmed.fi.

Facebooktwittergoogle_plusmail