Yhteystiedot

UniKlubia tai nettisivuja koskevissa asioissa ottakaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@resmed.fi. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Sähköpostia luetaan arkisin klo 08.00-16.00.

Jos asia koskee ResMed Finland Oy:n verkkokauppaa, ottakaa yhteyttä verkkokaupan sivuilla oleviin osoitteisiin.

UniKlubi.fi -verkkosivustoa koskevat menettelytavat

Tämä sivusto on laadittu ResMed Finland Oy:n tuella. Siksi tätä sivustoa koskevat myös ResMedin omille verkkosivuilleen asettamat vastuusta vapautumista ja tietosuojaa koskevat vaatimukset.

Vastuusta vapautuminen

Tämä verkkosivusto on julkaistu tarjoamaan yleistä tiedotuspalvelua, eikä vastuuta mahdollisista virheistä, puutteellisuuksista, harhaanjohtavista tai vääränlaisesta esittämistavasta oteta.

Tällä verkkosivustolla esitetyt lääketieteelliset seikat on tarkoitettu vain yleistiedoksi eikä niiden voida katsoa korvaavan laillistetun lääkärin tai muun hoitoalan ammattilaisen antamia ohjeita.

Sivustolla esitetty tuotetiedotus on tarkoitettu vain yleisluonteiseksi informaatioksi eikä sen voida katsoa korvaavan tuotteiden mukana tulevia käyttöohjeita tai muuta dokumentaatiota tai korvaavan laillistetun lääkärin tai muun hoitoalan ammattilaisen antamia ohjeita.

Tietoturva

Tällä verkkosivustolla kävijät jäävät tuntemattomiksi (lukuunottamatta IP-jäljitystä). Tilanteissa, joissa kävijät jättävät sivuille henkilötietojaan, tietojen salassa pitämiseksi on ryhdytty kohtuulliseksi katsottaviin toimenpiteisiin, eikä mitään tietoja toimiteta edelleen tai käytetä muulla tavoin kuin mihin tietojen antaja on itse antanut luvan.

Kuvat ja tekstit ovat tekijänoikeuslailla suojattua materiaalia eikä niitä saa kopioida. Sivuston tietoja saa kuitenkin siteerata. Käyttäjät voivat vapaasti tulostaa materiaalia omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä.

Facebooktwittergoogle_plusmail